Weather by U.S. Zip Code

Place Alerts Temp. Conditions Humidity Pressure Wind Updated
(45201) Cincinnati, Ohio 0 54.7 °F Clear 48% 30.15 in (Rising) Calm 10:24 AM EDT
(45202) Cincinnati, Ohio 0 54.7 °F Clear 48% 30.15 in (Rising) Calm 10:24 AM EDT
(45203) Cincinnati, Ohio 0 54.7 °F Clear 48% 30.15 in (Rising) Calm 10:24 AM EDT
(45204) Cincinnati, Ohio 0 54.5 °F Clear 59% 30.12 in (Steady) East at 4.2 mph 10:17 AM EDT
(45205) Cincinnati, Ohio 0 54.5 °F Clear 59% 30.12 in (Steady) East at 4.2 mph 10:17 AM EDT
(45206) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45207) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45208) Cincinnati, Ohio 0 53.8 °F Clear 64% 30.15 in (Rising) ENE at 2.0 mph 10:27 AM EDT
(45209) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45211) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 61% 30.12 in (Steady) ENE at 7 mph 9:52 AM EDT
(45212) Norwood, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45213) Cincinnati, Ohio 0 52.5 °F Clear 53% 30.15 in (Rising) ENE at 2.7 mph 10:28 AM EDT
(45214) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45215) Cincinnati, Ohio 0 52.5 °F Clear 53% 30.15 in (Rising) ENE at 2.7 mph 10:28 AM EDT
(45216) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45217) Saint Bernard, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45218) Greenhills, Ohio 0 51 °F Clear 63% 30.15 in (Steady) ENE at 6 mph 9:53 AM EDT
(45219) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45220) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45221) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45222) Roselawn, Ohio 0 52.5 °F Clear 53% 30.15 in (Rising) ENE at 2.7 mph 10:28 AM EDT
(45223) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45224) College Hill, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45225) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45226) Cincinnati, Ohio 0 53.8 °F Clear 64% 30.15 in (Rising) ENE at 2.0 mph 10:27 AM EDT
(45227) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45228) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45229) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45230) Anderson Township, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45231) Cincinnati, Ohio 0 51 °F Clear 63% 30.15 in (Steady) ENE at 6 mph 9:53 AM EDT
(45232) Cincinnati, Ohio 0 52.5 °F Clear 67% 30.15 in (Rising) NNW at 2.0 mph 10:15 AM EDT
(45233) Cincinnati, Ohio 0 61.2 °F Clear 47% 30.12 in (Steady) NE at 2.7 mph 10:28 AM EDT
(45234) Cincinnati, Ohio 0 51.4 °F Clear 68% 30.15 in (Steady) NNE at 5.0 mph 10:15 AM EDT
(45235) Cincinnati, Ohio 0 51.4 °F Clear 68% 30.15 in (Steady) NNE at 5.0 mph 10:15 AM EDT
(45236) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45237) Cincinnati, Ohio 0 52.5 °F Clear 53% 30.15 in (Rising) ENE at 2.7 mph 10:28 AM EDT
(45238) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 61% 30.12 in (Steady) ENE at 7 mph 9:52 AM EDT
(45239) Cincinnati, Ohio 0 51.6 °F Clear 56% 30.15 in (Rising) NE at 3.4 mph 10:28 AM EDT
(45240) Cincinnati, Ohio 0 53.8 °F Clear 49% 30.15 in (Steady) NE at 4.3 mph 10:28 AM EDT
(45241) Sharonville, Ohio 0 51.4 °F Clear 68% 30.15 in (Steady) NNE at 5.0 mph 10:15 AM EDT
(45242) Cincinnati, Ohio 0 52.9 °F Clear 55% 30.15 in (Rising) NE at 2.0 mph 10:28 AM EDT
(45243) Madeira, Ohio 0 50.7 °F Clear 65% 30.15 in (Rising) ENE at 2.5 mph 10:28 AM EDT
(45244) Anderson, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45245) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 58% 30.13 in (Steady) East at 7 mph 10:15 AM EDT
(45246) Cincinnati, Ohio 0 51 °F Clear 63% 30.15 in (Steady) ENE at 6 mph 9:53 AM EDT
(45247) Cincinnati, Ohio 0 53.1 °F Clear 60% 30.12 in (Steady) Calm 10:28 AM EDT
(45248) Cincinnati, Ohio 0 50.6 °F Clear 59% 30.12 in (Steady) NE at 1.0 mph 10:17 AM EDT
(45249) Cincinnati, Ohio 0 51 °F Clear 63% 30.15 in (Steady) ENE at 6 mph 9:53 AM EDT
(45250) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45251) Cincinnati, Ohio 0 51.6 °F Clear 56% 30.15 in (Steady) NE at 3.4 mph 10:28 AM EDT
(45252) Cincinnati, Ohio 0 49.8 °F Clear 77% 30.15 in (Steady) ENE at 6.3 mph 10:24 AM EDT
(45253) Cincinnati, Ohio 0 49.8 °F Clear 77% 30.15 in (Steady) ENE at 6.3 mph 10:24 AM EDT
(45254) Cincinnati, Ohio 0 54.7 °F Clear 48% 30.15 in (Rising) Calm 10:24 AM EDT
(45255) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45258) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 61% 30.12 in (Steady) ENE at 7 mph 9:52 AM EDT
(45262) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45263) Cincinnati, Ohio 0 54.7 °F Clear 48% 30.15 in (Rising) Calm 10:24 AM EDT
(45264) Cincinnati, Ohio 0 54.7 °F Clear 48% 30.15 in (Rising) Calm 10:24 AM EDT
(45267) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45268) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45269) Cincinnati, Ohio 0 54.7 °F Clear 48% 30.15 in (Rising) Calm 10:24 AM EDT
(45270) Cincinnati, Ohio 0 54.7 °F Clear 48% 30.15 in (Rising) Calm 10:24 AM EDT
(45271) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45273) Cincinnati, Ohio 0 54.7 °F Clear 48% 30.15 in (Rising) Calm 10:24 AM EDT
(45274) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45275) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45277) Cincinnati, Ohio 0 51.3 °F Clear 69% 30.15 in (Rising) NE at 5.8 mph 10:28 AM EDT
(45280) Cincinnati, Ohio 0 50 °F Clear 63% 30.15 in (Rising) NE at 8 mph 9:53 AM EDT
(45296) Cincinnati, Ohio 0 54.7 °F Clear 48% 30.15 in (Rising) Calm 10:24 AM EDT
(45298) Cincinnati, Ohio 0 54.7 °F Clear 48% 30.15 in (Rising) Calm 10:24 AM EDT
(45299) Cincinnati, Ohio 0 54.7 °F Clear 48% 30.15 in (Rising) Calm 10:24 AM EDT

Alerts Legend

Tornado Warning Tornado Warning
Tornado Watch Tornado Watch
Severe Thunderstorm Warning Severe Thunderstorm Warning
Severe Thunderstorm Watch Severe Thunderstorm Watch
High Wind Advisory High Wind Advisory
Flood Warning Flood Warning
Flood Watch / Flood Statement Flood Watch / Flood Statement
Hurricane Local Statement Hurricane Local Statement
Winter Weather Statement Winter Weather Statement
Heat Advisory Heat Advisory
Dense Fog Advisory Dense Fog Advisory
Fire Weather Advisory Fire Weather Advisory
Hurricane Watch Special Weather Statement
Hurricane Warning Record Set
Tropical Storm Watch Public Report
Tropical Storm Warning Public Statement